Курсовете се провеждат от висококвалифицирани университетски преподаватели, водещи специалисти и изявени студенти от горните курсове, намерили професионална реализация в софтуерни фирми и постигнали успехи в множество студентски конкурси и олимпиади. Комбинацията на опита с младостта гарантира задоволяване на потребностите на курсисти от всички възрасти с различна степен на знания и квалификация.