Компютърните зали са оборудвани с най-модерна компютърна техника и средства за представяне на лекционния материал.