Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Докторантури Кандидатстване Доктор (след магистърска степен)    English
Факултет по математика и информатика - Доктор (след магистърска степен)

В началото на всяка учебна година към катедрите на ФМИ се обявяват конкурси за докторанти.

Обявените места за текущата 2017/2018 учебна година можете да видите тук.

Кандидатите за участие подават следните документи:

  1. Заявление до Ректора.
  2. Автобиография.
  3. Ксероксно копие на Диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" с приложение (оригинала на Дипломата и приложението ѝ се показват при подаване).
  4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област на кандидатстване.
  5. Квитанция за внесена такса за явяване на изпити за докторант.

Място на подаване на документите и допълнителна информация по конкурсите

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Ректорат, ул. "Цар Асен" №24, стая 120, г-жа Цвета Темелкова, тел. 032/261-408, http://procedures.uni-plovdiv.bg

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ