Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърна информатика    English
Факултет по математика и информатика - Компютърна информатика

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА"

<

Състав Кабинет Служ. тел. Дом. тел. E-mail адрес Приемно време
доц. д-р Елена Сомова
ръководител
437
261-742
261-259

0889338997 eledel@uni-plovdiv.bg  сряда:
12:30-13:30

361 (ректорат)*
проф. д.м.н. Георги Тотков 438
359 (ректорат)*
261-771
261-240
630-235
totkov@uni-plovdiv.bg

сряда:
12:00-13:00
каб.359-Рект.

доц. д-р Емил Хаджиколев 438 261-749 0898 928 811 hadjikolev@uni-plovdiv.bg понеделник:
11:00-12:00
доц. д-р Николай Касъклиев 437 261-742

kasakliev.pu@gmail.com вторник
10:00-11:00

доц. д-р Светослав Енков 437 261-742 650-607 enkov@uni-plovdiv.bg сряда:
17:00-18:00
доц. д-р Станка Хаджиколева 438 261-813 0896 030 470 stankah@gmail.com вторник:
10:30-11:30


гл. ас. д-р инж. Георги Петров Пашев
 

126 261-812 - georgepashev@gmail.com

петък:
13:30-15:30

ас. Кирил Иванов 126 261-812 - kiv@uni-plovdiv.bg
понеделник:
17:00-18:00
четвъртък:
14:15-15:15
гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева 126 261-812 - sissiy88@gmail.com понеделник:
9:00-11:00
ас. Юри Хоптериев 126 261-812 - yurih@uni-plovdiv.bg

сряда:
12:30-13:30
четвъртък:
11:45-12:45


Легенда:
* - този кабинет не участва в приемното време.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ