Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Компютърни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Състав Кабинет Служ. тел. Дом. тел. E-mail адрес Приемно време
доц. д-р Евгения Ангелова
ръководител
545
032 261-773
032 288-661 eangelova@uni-plovdiv.bg вторник:
09:00 – 10:00
проф. д-р Антон Илиев 440 032 261-759 aii@uni-plovdiv.bg

вторник: 
16:00 – 17:00

проф. д-р Асен Рахнев

545 032 261-773 assen@uni-plovdiv.bg

сряда:
12:00 – 13:00

доц. д-р Анна Малинова 237 032 261-745 malinova@uni-plovdiv.bg понеделник:
13:30 – 14:30
доц. д-р Николай Павлов 244 032 261-747
nikolayp@uni-plovdiv.bg петък:
12:30 – 13:30
доц. д-р Тодорка Глушкова 237 032 261-745 glushkova@uni-plovdiv.bg Сряда: 
10:30 - 11:30
гл. ас. д-р Димитър Благоев 244 032 261-747 dblagoev@uni-plovdiv.bg   

             -

гл. ас. д-р Кремена Стефанова 237 032 261-745 kstefanova@uni-plovdiv.bg Понеделник:
10:45- 11:45
Четвъртък: 

15:00 – 16:00
гл. ас. д-р Георги Шарков 244 032 261-747 gsharkov@uni-plovdiv.bg

          -

гл. ас. д-р Елена Тодорова 241 032 261-753
etodorova@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 
13:30 - 14:30
вторник:
15:15 – 16:15

гл. ас. д-р Мая Стоева 242 032 261-748  maya@fmi-plovdiv.org Понеделник: 
8:00 - 9:00 
гл. ас. д-р Мария Василева 444 032 261-764 mariavasileva@uni-plovdiv.bg 

Понеделник:
16:00 – 17:00

Четвъртък:
14:15 – 15:15
ас. Георги Спасов 244 032 261-747 - gggggogi@gmail.com

вторник:
14:30 – 15:30

Сряда:  
12:00 – 13:00
ас. Павел Кюркчиев 440 032 261-759 - pkyurkchiev@uni-plovdiv.bg Сряда: 
10:45-11:45
Четвъртък:
10:45-11:45
ас. Веселин Кюркчиев 545
 032 261-773 -   сряда:
12:00 – 13:00
ас. Виктор Матански 440
 032 261-759 -    

 

mariavasileva@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ