Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания    English
Факултет по математика и информатика - Учебни разписания
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ВЪВ ФМИ

   Триместър  Актуализирано на:
1. СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ        
1.1. Срок на обучение 2 години – ІІ курс  зимен   -
2. СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ И СРЕДСТВА
     
2.1. Срок на обучение 1 година есенен зимен пролетен  
2.2. Срок на обучение 2 години – І курс есенен зимен пролетен  
2.1. Срок на обучение 2 години – ІІ курс есенен зимен пролетен  
3. СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ        
3.1. Срок на обучение 1 година есенен зимен пролетен  
3.2. Срок на обучение 2 години – І курс есенен зимен пролетен  
3.1. Срок на обучение 2 години – ІІ курс есенен зимен пролетен  
4. СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧНИ СРЕДИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ        
4.1. Срок на обучение 1 година есенен зимен пролетен  
4.2. Срок на обучение 2 години – І курс есенен зимен пролетен  
4.1. Срок на обучение 2 години – ІІ курс есенен зимен пролетен  
5. СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ        
5.1. Срок на обучение 1 година есенен зимен пролетен  
5.2. Срок на обучение 2 години – І курс есенен зимен пролетен  
5.1. Срок на обучение 2 години – ІІ курс есенен зимен пролетен  
6. БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК        
6.1. Срок на обучение 1 година есенен зимен пролетен -
6.2. Срок на обучение 2 години – І курс есенен зимен пролетен -
6.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс есенен
зимен
пролетен
-
7. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ
     В УЧИЛИЩЕ
       
7.1. Срок на обучение 1 година есенен зимен
пролетен
-
7.2. Срок на обучение 2 години – І курс есенен зимен пролетен -
7.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс зимен
пролетен
-
8. ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА        
8.1. Срок на обучение 1 година есенен
зимен
пролетен
-
8.2. Срок на обучение 2 години – І курс есенен зимен пролетен -
8.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс
есенен
зимен
пролетен
-
9. ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ9.1. Срок на обучение 1 година есенен
зимен
пролетен
-
9.2. Срок на обучение 2 години – І курс есенен зимен пролетен -
9.3. Срок на обучение 2 години – ІІ курс
зимен
пролетен
-
10. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
     В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
зимен
пролетен
-
11. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
     В ПРОГИМНАЗИЯТА
есенен зимен пролетен -
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ