Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало За ФМИ Завършили ФМИ на ПУ и заемали изборни длъжности    English
Факултет по математика и информатика - Завършили ФМИ на ПУ и заемали изборни длъжности

Завършили ФМИ на ПУ и заемали изборни длъжности

 

Научно звание (академична длъжност), научна степен, три имена

№ на випуск

Година

Заема изборна длъжност и период

проф. д-р Георги Златанов Златанов

втори

1966

Декан на ФМИ, ПУ, 1979–1983, 1989–1999

Зам.-ректор на ПУ, 1983–1989

Почетен член на СМБ

доц. д-р Иван Христов Фесчиев

втори

1966

Декан на ФМИ, ПУ, 1983–1989

проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев

трети

1967

Зам.-ректор на ПУ, 1993–1995

проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров

трети

1967

Декан на ФМИ, ПУ, 1999–2007

Зам.-ректор, 2008–2011

Председател на Контролния съвет на ПУ, 2011–2015

Почетен член на СМБ

доц. д-р Георги Димитров Джелепов

трети

1967

Декан на Факултет по икономика, АУ, 2007-2011

доц. д-р Славка Койчева Славова

трети

1967

Зам.-ректор на ШУ, 1997-2000

Директор на Колеж-Добрич към ШУ, 1997-2008

Кирчо Георгиев Атанасов

трети

1967

Зам.-министър на образованието, 2005–2009

Депутат в 42 НС, 2013–2014

Почетен член на СМБ

Евтим Петков Кънчев

трети

1967

Член на УС на СМБ, 2005-досега,

Почетен член на СМБ

проф. д-р Русанка Георгиева Петрова

четвърти

1968

Декан на ФМИ, ШУ, 2008–2016

проф. д-р Никола Петков Зяпков

пети

1969

Декан на ПМФ, ШУ, 1983–1986

Зам.-ректор на ШУ, 1987–1991

Декан на ФМИ, ШУ, 1995–2000

Зам.-ректор на ШУ, 2000–2001

Председател на Общото събрание на ШУ, 2011–2015

проф. д-р Ангелина Филипова Манова

десети

1974

Декан на ФП, ЮЗУ, 1993–1996

Зам.-ректор на ЮЗУ, 19961999

Директор на „Център за продължаващо обучение” в ЮЗУ, 2008–досега

доц. д-р Петя Иванова Асенова

дванадесети

1976

Декан на Бакалавърския факултет, НБУ, 2008–2012

проф. д-р Илия Димитров Гюдженов

тринадесети

1977

Ректор на ЮЗУ, 1999–2007

Зам.-ректор на ЮЗУ, 1989–1999

Зам.-председател на Акредитационния съвет на НАОА, 2013–2014

Зам.-председател на Агенцията по САНК на НАОА, 2013–2014

Евгения Николова Личева

четиринадесети

1978

Председател на Общински съвет–гр. Неделино

проф. д-р Коста Андреев Гъров

четиринадесети

1978

Член на УС на СМБ, 2009–досега

доц. д-р Атанаска Михайлова Тенева

петнадесети

1979

Депутат в 39 и 40 НС

Зам.-министър на образованието, 2013–2014

проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

шестнадесети

1980

Декан на ФМИ, ПУ, 2007–2015

Член на УС на СМБ, 1995–2013

Зам.-председател на УС на СМБ, 2009–2013

Председател на ОС на ПУ, 2015–досега

Себихан Мехмед

шестнадесети

1980

Кмет на община „Крумовград“, 2003–досега

Милко Петров Багдасаров

седемнадесети

1981

Депутат в 42 НС, 2013–2014

проф. д-р Михаил Михайлов Константинов

седемнадесети

1981

Зам.-ректор на УАСГ, 1999–2003

Зам.-председател на ЦИК за парламентарни и за местни избори, 2003–2009

Председател на УС на Българския институт за анализи и проучвания (БИАП), 1997–2005

Директор на Агенцията за прогнози и анализи (АПА), 2009–досега

гл. ас. Мариян Пенчев Балев

седемнадесети

1981

Областен управител на Ловеч, 20012005

Младен Асенов Чаушев

осемнадесети

1982

Кмет на Златоград, 1999–2007

Костадин Стоянов Паскалев

двадесет и първи

1985

Кмет на Благоевград, 1995–2001, 2007–2011

Вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройство, 2001–2002

доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов

двадесет и първи

1985

Член на УС на СМБ, 2009–досега

Ахмед Ахмедов Башев

(Албен Билюкбашиев)

двадесет и първи

1985

Депутат в 42 НС, 2013–2014

Кмет на община Гърмен, 1999–2013

Румен Йорданов Петков

двадесет и втори

1986

Кмет на Плевен, 1995–1999

Министър на вътрешните работи, 2005–2008

Депутат в 39-ото, 40-ото, 41-ото народно събрание.

проф. д-р Христо Димитров Крушков

двадесет и втори

1986

Зам.-ректор на ПУ, 2015досега

Катя Ангелова Чалъкова

двадесет и четвърти

1988

Депутат от 41-ото Народно събрание

Председател на Общински съвет Димитровград, 2009–2011

Член на УС на СМБ, 2013–2017

Димитър Иванов Иванов

тридесет и първи

1995

Кмет на Община „Марица“, гр. Пловдив, 2011–досега

проф. д-р Антон Илиев Илиев

тридесет и втори

1996

Член на УС на СМБ, 2013–досега

Зам.-председател на УС на СМБ, 2017-досега

Декан на на ФМИ, ПУ, 2015–досега

Костадин Димитров Димитров

тридесет и пети

1999

Кмет на район Тракия, Пловдив, 2011–досега

Георги Иванов Цанков

тридесет и пети

1999

Председател на Общинския съвет на община „Родопи“, гр. Пловдив, 2010–2012 и 2014

За допълнения към представената информация пишете на имейл: anton.iliev@gmail.com

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ