Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по качеството Протоколи от заседания Протокол No 3 / 27.10.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол No 3 / 27.10.2015 г.

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

Протокол № 3

Днес, 27.10.2015 г. от 13.00 ч. се проведе заседание на Факултет­на­та комисия по качеството (ФКК).

Присъстваха: доц. д-р Анна Малинова, проф. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Добринка Бойкина, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Николай Касъклиев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Иван Димитров.

Отсъстваха: гл. ас. Павлина Иванова.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на анкета № 7 за проучване на мнението на студентите за преподавател и отделна дисциплина.
  2. Обсъждане на план за разпределение, определяне на отговорници и период на провеждане на анкетирането.

РЕШЕНИЯ:

  1. След кратко обсъждане, Факултетната комисия по качеството (ФКК) прие единодушно анкета № 7 за проучване на мнението на студентите за преподавател и отделна дисциплина.
  2. Факултетната комисия по качеството (ФКК) определи задачите, които всеки член на комисията трябва да изпълни във връзка с предстоящото анкетиране за проучване на мнението на студентите във ФМИ за преподавател и отделна дисциплина.
    • Ще се анкетира учебна дисциплина от ІІІ (пролетен) триместър на учебната 2014/2015 г.
    • До края на първи триместър на учебната 2015/2016 г. всеки отговорник от ФКК трябва да проведе анкетирането със студентите (бакалаври и магистри) от съответните специалности и курсове, за които отговаря.

 

Секретар на ФКК: ................................                                    Председател на ФКК:................................

                             (доц. д-р С. Анева)                                                                               (доц. д-р А. Малинова)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ