Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2017/2018 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2017/2018 - пролетен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2017/2018година

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР


I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1. 

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2. 

Аналитична логистика

за всички

проф. д-р Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

3. 

Системи уравнения

за всички

доц. д-р Румяна Маврова

4.

Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства

за всички

проф. д-р Пенка Рангелова,
доц. д-р Марта Теофилова

5.

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов,
гл. ас. д-р Слав Чолаков

6. 

Метрични пространства

за всички

доц. д-р Боян Златанов

7. 

Приложен функционален анализ

за M, БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

8. 

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

9.

Теория и приложения на ортогоналните многочлени

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

10. 

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

11.

Въведение в уеб програмирането с Python и Django

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев,
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

12.

Графичен дизайн с Photoshop

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Мария Жекова

13.

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за всички

доц. д-р Светослав Енков

14.

Съвременна икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светозар Гледачев

15.

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения

за всички

гл. ас. д-р Александър Пенев,
док-т Мартин Василев

16. 

Когнитивна роботика

за Инф., БИТ, СТД, СИ

проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. Йордан Тодоров,
ас. Ася Тоскова

17.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

18.

Блоково програмиране

за всички

доц. д-р Анна Малинова,
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова

19.

Предприемачество в IT индустрията

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

20.

Динамични клиентски уеб приложения с JavaScript

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
хон. ас. Любен Киков

21.

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

22.

Разработка на уеб приложения с ReactJS

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Тодор Иванов

23. 

Обща теория на правото в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. Владимир Вълев

24.

PSD концепция, дизайн и front-end разработка

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
гл. ас. д-р Христо Христов,
хон. ас. Мадлен Стойчева

25. 

Практикум по междукултурна комуникация

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
гл. ас. д-р Ваня Иванова

26. 

Бизнес приложения за Интернет

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

27. 

Създаване на уеб приложения с Laravel за напреднали

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Иван Желев

28. 

Въведение във web програмирането с Java и JavaScript

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Николай Петков (Проксиад)

29.

Киберсигурност и устойчив бизнес

за всички

доц. д-р Евгения Ангелова,
гл. ас. д-р Георги Шарков

30.

Компютърно счетоводство

без БИТ

проф. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. д-р Елена Тодорова

31.

Бизнес право, ІІ част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов

32. 

Създаване на ГПИ с Delphi

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

33.

Специални раздели на висшата математика

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

IІ. Задочно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.

Аналитична логистика

за всички

проф. д-р Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

3.

Метрични пространства

за всички

доц. д-р Боян Златанов

4. 

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

5.

Начини за визуализация с Wolfram Mathematica

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев,
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

6.

Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

7.

Графичен дизайн с Photoshop

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Мария Жекова

8.

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за всички

доц. д-р Светослав Енков

9.

Съвременна икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светозар Гледачев

10.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

11.

Облачни технологии на IBM

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
хон. ас. Илия Гацев

12.

Блоково програмиране

за всички

доц. д-р Анна Малинова,
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова

13.

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

14.

Обща теория на правото в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. Владимир Вълев

15.

Практикум по междукултурна комуникация

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
гл. ас. д-р Ваня Иванова

16.

Специални раздели на висшата математика

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

ІІІ. Факултативни дисциплини

1.

Руски език – 1. част (Практикум)

За всички

гл. ас. Петранка Савова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ