Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2018/2019 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2018/2019 - есенен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2018/2019 година
ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 

I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.  

Математика и приложения в икономиката, бизнеса и философията

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

2.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

3.  

Теория на инвестиционния портфейл

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4.  

Математически основи на компютърната графика

за всички

доц. д-р Добринка Грибачева,
гл. ас. д-р Ива Докузова

5.  

Нестандартни математически задачи

за всички

проф. д-р Пенка Рангелова

6.  

Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства

за всички

проф. д-р Пенка Рангелова

7.  

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

8.  

Въведение в математика на парите

за всички

доц. д-р Боян Златанов

9.  

Увод във функционалния анализ

БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

10.  

Въведение в математическите методи за вземане на решение

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

11.  

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

12.  

Топ алгоритми за data mining

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева

13.  

Стохастични алгоритми за машинно самообучение

за всички

доц. д-р Веска Нончева,
хон. ас. Венелин Вълков

14.  

Основи на моделирането

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

15.  

Методи за решаване на екстремални задачи

за всички

проф. д.м.н. Христо Семерджиев

16.  

Информационна сигурност

за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

17.  

Приложна криптография в Интернет с PHP

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
докт. Тони Каравасилев

18.  

Технологии за управление на софтуерно тестване

за всички

доц. д-р Светослав Енков,
докт. Денислав Лефтеров

19.  

Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
докт. Милен Близнаков

20.  

Инвестиране и лични финанси

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

21.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

22.  

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

23.  

Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев,
проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Николай Павлов

24.  

Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software)

25.  

Преговори в IT индустрията

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

26.  

Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library

за всички

доц. д-р Николай Павлов

27.  

Бизнес право

за всички

проф. Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в община Пловдив)

28.  

Въведение в банкирането

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон.ас. Илия Кирчев (на ръководни позиции в Пощенска банка, Първа Инвестиционна Банка, Българска банка за развитие)

29.  

Изграждане на динамични уеб приложения и SEO оптимизация

за всички

доц. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

30.  

Видеопродуциране

за всички

доц. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Ангел Генков

31.  

Програмиране с Delphi

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

32.  

Киберпрестъпления

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. Владимир Вълев

33.  

Практикум по междукултурна комуникация

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
гл. ас. д-р Ваня Иванова

34.  

Управление на софтуерни проекти и процеси

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

IІ. Задочно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.  

Математика и приложения в икономиката, бизнеса и философията

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

2.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

3.  

Теория на инвестиционния портфейл

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4.  

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

5.  

Въведение в математика на парите

за всички

доц. д-р Боян Златанов

6.  

Въведение в математическите методи за вземане на решение

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

7.  

Графично представяне на данни

за всички

доц. д-р Дойчин Бояджиев,
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

8.  

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

9.  

Топ алгоритми за data mining

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева

10. Стохастични алгоритми за машинно самообучение за всички доц. д-р Веска Нончева, 
хон. ас. Венелин Вълков

11.  

Програмиране в среда Arduino

за всички

доц. д-р Светослав Енков

12.  

Информационна сигурност

за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

13.  

3D моделиране с Maya

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
хон. ас. Здравко Николаев Вангелов (студент в магистърска програма „Мултимедия и виртуална реалност“ – АМТИИ)

14.  

Инвестиране и лични финанси

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

15.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

16.  

Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев,
проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Николай Павлов

17.  

Бизнес право

за всички

проф. Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в община Пловдив)

18.  

Програмиране с Delphi

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

19.  

Киберпрестъпления

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. Владимир Вълев

ІІІ. Факултативни дисциплини

1.  

Руски език – 1. част (Практикум)

За всички

гл. ас. Петранка Савова

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ