Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Доклади на конференции, организирани от ФМИ Национална научна конференция „ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“ – Смолян, 2017 Секция В: Обучение по математика, информатика и информационни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Секция В: Обучение по математика, информатика и информационни технологии

Използване на интерактивни компютърни технологии при преподаване на елементи от математическия анализ в училищния курс по математика
Николинка Бъчварова

Приложение на груповата и екипна работа в обучението по информатика чрез метода на ролевите игри
Ивелина Велчева, Коста Гъров

Някои възможности за преподаване на създаване на интерактивен интерфейс в училище
Коста Гъров, Детелина Милкотева

За задачите в обучението по компютърно моделиране чрез системата SCRATCH
Коста Гъров, Красимира Младенова

Екипна и групова работа в обучението по информатика и информационни технологии с използване на облачни технологии
Коста Гъров, Костадин Царев

Изследване на понятието нестандартна задача в обучението по информатика и ИТ
Веселина Карапеева, Тодорка Терзиева, Асен Рахнев

Педагогически стратегии за повишаване на мотивацията в обучението по информатика и ИТ
Петьо Павлов, Тодорка Терзиева, Асен Рахнев

Адаптивни системи за електронно обучение
Асен Рахнев, Тодорка Терзиева, Евгения Ангелова, Валя Арнаудова

Структурно моделиране на организационната училищна култура
Ивайло Старибратов, Лилия Бабакова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ