Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – есенен триместър 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – есенен триместър 2018/2019

Последна актуализация: 13.11.2018 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019

 година
 
Квалификация: "Учител по информатика и информационни технологии"
есенен триместър

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

20.10. (събота), 9:00-14:00

Програмиране,
Проф. А. Илиев 

Лекции

346 к.з.

21.10. (неделя), 9:00-14:00

Програмиране,
Проф. А. Илиев 

Упражнения

346 к.з.

27.10.(събота), 9:00-16:00  Психология Лекции 232 с.з.
28.10.(неделя), 9:00-16:00  Психология Лекции 232 с.з.

3.11.(събота), 9:00-14:00 

Интегриран практикум по информатика-1,
Доц. Е. Сомова

Лабораторни занятия

346 к.з.

4.11.(неделя), 9:00-14:00 

Интегриран практикум по информатика-1,
Доц. Е. Сомова

Лабораторни занятия

346 к.з.

10.11. (събота),
9:00-14:00

Училищен курс по информатика и ИТ,
Проф. К. Гъров

Лекции

346 к.з.

11.11 (неделя),
9:00-14:00

Училищен курс по информатика и ИТ,
Проф. К. Гъров

Лекции

346 к.з.

17.11. (събота), 9:00-14:00 

Програмиране,
Проф. А. Илиев  

Лекции

346 к.з.

18.11. (неделя), 9:00-14:00 

Програмиране,
Проф. А. Илиев 

Упражнения

146 к.з.

24.11. (събота),
9:00-14:00

Училищен курс по информатика и ИТ,
гл. ас. Елена Тодорова

Упражнения

346 к.з.

24.11. (събота),
14:30
Програмиране, 
Проф. А. Илиев 
ИЗПИТ 346 к.з.

25.11. (неделя),
9:00-14:00

Училищен курс по информатика и ИТ,
гл. ас. Елена Тодорова

Упражнения

346

01.12. (събота) 

Задължително избираема дисциплина от група А "Тестология"
доц. д-р Евгения Ангелова

Лекции

346 к.з.

02.12. (неделя) 

Задължително избираема дисциплина от група Б
Уеб базирани среди за обучение
Доц. Г. Стоицов

Лекции 346 к.з.
08.12. (събота), 09:00-17:00 

Информационни и комуникационни технологии в обучението
и работа в дигитална средаГл. ас. д-р Елена Тодорова

Лекции 346 к.з.

09.12. (неделя), 9:00-16:00 

Приобщаващо образование
проф. Дора Лефтерова

Лекции

422 ауд. 

15.12. (събота), 09:00-17:00 

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда  

Гл. ас. д-р Елена Тодорова
Лекции и упражнения 346 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ