Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Ръководство    English
Факултет по математика и информатика - Ръководство
Състав
Кабинет
Служ. тел.
Дом. тел.
E-mail адрес

проф. д-р Антон Илиев, декан

345
261-800
-
dean-fmi@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Анна Малинова,  зам.-декан
отговарящ за: 
учебна дейност по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”; система за качество; междуинституционално сътрудничество; звено “Учебни компютърни зали”; кандидатстудентски и други специализирани курсове.
345 261 - 800 - malinova@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Ангел Голев,  зам.-декан
отговарящ за: 
атестация на преподавателите; разписания на учебния процес; ученически и студентски състезания по математика, информатика и информационни технологии; работа с Факултетния студентски съвет; сайта на Научни трудове на ПУ - Математика.
345 261 - 800 - angelg@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Боян Златанов,  зам.-декан
отговарящ за: 
научна и проектна дейност; докторанти; учебна дейност по професионално направление 4.5. „Математика”; Ученически институт по математика и информатика; ПУ - Филиал гр. Смолян.
345 261- 800 - bobbyz@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Иван Шотлеков зам.-декан
отговарящ за: 
учебна дейност по професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по ...”; институционална и програмна акредитация; студентска и преподавателска мобилност; кандидатстудентска кампания; факултетна уеб страница.
345  261- 800
- shotlekov @gmail.com

 

Приемно време - всеки работен ден от 11:30 ч. до 13:30 ч.

 ПОНЕДЕЛНИК

доц. д-р Анна Малинова

 ВТОРНИК

доц. д-р Иван Шотлеков

 СРЯДА

проф. д-р Антон Илиев

 ЧЕТВЪРТЪК

проф. д-р Ангел Голев

 ПЕТЪК

доц. д-р Боян Златанов

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ