Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Други звена Звено Учебни компютърни зали    English
Факултет по математика и информатика - Звено Учебни компютърни зали

ЗВЕНО „УЧЕБНИ КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ“

Състав

Кабинет
Служ. тел.
Дом. тел.
E-mail адрес
магистър Тодор Чаушев
ръководител
530
261-778
03117-2493
chaushevuni-plovdiv.bg

магистър Ангел Урилски
администратор на компютърни мрежи

530
261-778
yriuni-plovdiv.bg
магистър Димитър Стамов
администратор на компютърни мрежи
 530  261-778

dstamovuni-plovdiv.bg

Хасан Гюлюстан
администратор на компютърни мрежи
530 261-778
hasanuni-plovdiv.bg
Росен Христев
администратор на компютърни мрежи
 530  261-778

 hristevuni-plovdiv.bg

Ангел Генков
администратор на компютърни мрежи 
530 261-778 -

genkovuni-plovdiv.bg

Милен Славов
организатор на компютърни зали

539 261-767 slavovfmi-plovdiv.org
инж. Венелин Главчев
администратор на компютърни мрежи
539
261- 767

vglavchevfmi-plovdiv.org

За публикуване на материали в уеб-сайта използвайте този адрес: fmiwebmasteruni-plovdiv.bg 

genkovuni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ