Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложения на математиката в икономиката    English
Факултет по математика и информатика - Приложения на математиката в икономиката

 Лектор  доц. д-р Костадин Грибачев
Анотация
     Основни математически методи, които се използват за конкретни приложения на математиката при изследване на икономически процеси. Приложения на линейната алгебра, аналитичната геометрия, математическият анализ и линейното оптимиране в икономиката.
Съдържание

1. Детерминанти. Матрици. Основни свойства и действия.

2. Системи линейни уравнения. Методи за решаване.

3. Приложения на линейната алгебра в икономиката. Статичен модел на Леонтиев. Търговски и производствени задачи.

4. Уравнения на права в равнината. Уравнения на права и равнина в пространството. Графични модели в равнината и пространството. Оптимизационни задачи, свързани с потребителска кошница от две и три стоки.

5. Линейни оптимизационни модели. Симплекс–метод, двойнственост в линейното оптимиране, икономическа интерпретация.

6. Функции на една променлива. Неопределен и определен интеграл.

7. Приложения на функции на една променлива в икономиката. Основни икономически функции.

8. Функции на две променливи. Приложения в икономиката.

9. Случайни величини. Приложения в икономиката.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ