Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Руски език – 3 част (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Руски език – 3 част (Практикум)

 Лектори  гл. ас. Петранка Савова
Анотация

Тази част от курса е с практическа насоченост (семинарни упражнения и дискусии); разработване на теми и практически езикови задачи; контролни тестове. Упражненията и задачите отразяват само материала за активно усвояване. Целият курс е страноведчески и културоведчески ориентиран. , разпределен в 12 теми с еднотипна структура. Всичко това е методически целесъобразно и дава възможност чрез наличието на стабилни, повтарящи се във всяка тема комуникативни блокове да се изработят определени алгоритми за възприемане и усвояване, отчетени са и психологическите механизми.

Съдържание
Тема 1. Знакомство-первая часть, Фонетический курс (А,О,У,Э,И,Ы)
Тема 2. Знакомство-вторая часть, Фонетический курс (Я,Ё,Ю,Е), Притежательные местоимения.
Тема 3. Моя автобиография, Фонетический курс (Ш,Ж), Личные местоимения
Тема 4. Семинарский зал, Фонетический курс (Щ), Имя существительное, Иминительный падеж
Тема 5. Наша группа, Глагол (Настоящее время)
Тема 6. Дoма, Глагол (Настоящее время)-особенности
Тема 7. Мы изучаем русский язык
Тема 8. Наш город, Имя прилагательное
Тема 9. Порядок дня, Винительный падеж
Тема 10. Повторение
Тема 11. Что мы едим, Винительный падеж - продолжение
Тема 12. На уроке, Предложный падеж
Тема 13. Письмо, Глагол (Прошедшее время)
Тема 14. У врача, Глагол (Простое будущее время)
Тема 15. В магазине, Имя числительное
Тема 16. Время, Имя числительное - продолжение
Тема 17. Повторение. Контрольная работа
Тема 18. Праздник, Дательный падеж
Тема 19. Достопремечательности, Глаголы движения
Тема 20. Поездка, Глаголы движения - продолжение
Тема 21. Экскурсия, Глаголы движения с приставками, Родительный и Винительный падежи
Тема 22. Повторение
Тема 23. В гостях, Творительный падеж
Тема 24. Планы на будущее, Сложное будущее время
Тема 25. Моя професия, Сравнительная степень прилагательных
Тема 26. Внешность, Превосходная степень прилагательных
Тема 27. Характер, Отрицательноые местоимения
Тема 28. Книга и еe будущее, Предложные конструкции всех падеже

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ