Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Основи на C#    English
Факултет по математика и информатика - Основи на C#
 Лектори  доц. д-р Антон Илиев, ас. д-р Никола Вълчанов
Анотация
Курсът има за цел да запознае студентите с езика C#. Той покрива:
 • конзолно програмиране - синтаксис на езика;
 • типове данни;
 • обектно-ориентирано програмиране
 • събития и делегати
 • реализации на основни структури от данни;
 • работа с колекции, файлове и потоци. Дисциплината е подходяща предимно за студенти от първи и втори курс с интереси в съвременното програмиране.
Съдържание
 1. C# и CLR. Начин на работа на JIT компилатора. Асембли, мета данни и съвместимост на MSIL с различните езици за програмиране (VB.NET, J# и т.н.) (4 часа)
 2. Преглед на C#. Синтаксис – основни типове, работа с променливи, цикли, контрол на изпълнението, условни оператори. Еволюция на езика – нововъведения, направени във версии 2.0, 3.0, 4.0. (4 часа)
 3. Синтаксис на C# - класове, структури и обекти, именовани пространства. Референтни и стойностни типове. (4 часа)
 4. Синтаксис на C# - реализация на структурите от данни – стек, опашка, двоично дърво за търсене. Реализации на разгледаните структури от данни в .NET. (4 часа)
 5. Класове за работа с файлове и потоци в .NET. (4 часа)
 6. Обектно-ориентиран модел в C#. Свойство, метод, индексатор, предефиниране на оператори. (4 часа)
 7. Обектно-ориентиран модел в C#. Предефиниране на методи, виртуални методи. (4 часа)
 8. Обектно-ориентиран модел в C#. Абстрактни класове, интерфейси. (4 часа)
 9. Събития и делегати. (4 часа)
 10. Шаблонни типове в C# (generics). (4 часа)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ