Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии – задочно
Последна актуализация: 15.10.2018 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2018/19 учебна година
на специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Линейна алгебра и аналитична геометрия,
доц. Марта Теофилова
18.11.2018 (неделя)
25.11.2018 (неделя)
423 ауд.
10:00 юни.2019  10:00
Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков
20.10.2018 (събота)
27.10.2018 (събота)
423 ауд.
10:00 юни.2019  10:00
Увод в информационните технологии,
доц. Евгения Ангелова
Текуща оценка юни.2019  10:00
Зимен
(Б)
         
       
       
       
Пролетен
(В)
         
         
       
       
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Финансова математика,
гл. ас. д-р Милена Петкова
24.11.2018 (събота)
446 к. з.
01.12.2018 (събота)
246 к. з.
14:00

10:00
юни.2019 10:00
Маркетингови изследвания,
гл. ас. д-р Десислава Войникова
10.11.2018 (събота)
547 к. з.
17.11.2018 (събота)
446 к. з.
10:00

14:00
юни.2019 10:00
Програмиране чрез .NET,
гл. ас. д-р Никола Вълчанов
27.10.2018 (събота)
346 к. з.
03.11.2018 (събота)
446 к. з. 
10:00 юни.2019 10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
         
         
         
   
Пролетен
(В)
         
         
         
   
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Програмиране на Java 
доц. Владимир Вълканов
10.11.2018 (събота)
446 к. з.
18.11.2018 (неделя)
246 к. з.
14:00

10:00
юни.2019 10:00 
Практика по специалността Текуща оценка 
Избираема дисциплина  Текуща оценка
Зимен
(Б)
         
         
       
   
Пролетен
(В)
         
         
       
   
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Застраховане и застрахователни ИС,
проф. Антон Илиев
Текуща оценка юни.2019 10:00 
Електронна търговия
доц. Анна Малинова
04.11.2018 (неделя)
10.11.2018 (събота)
446 к. з.
13:00
09:00
юни.2019  10:00
Оптимизационни модели в икономиката
доц. Христина Кулина
17.11.2018 (събота)
24.11.2018 (събота)
546 к. з.
10:00  юни.2019 10:00 
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
         
         
       
   
Пролетен
(В)
       
       
   

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

 

14.06.2018
(четвъртък)
434 к.з.

12.06.2018
546 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ