Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Числени методи за решаване на алгребрични уравнения    English
Факултет по математика и информатика - Числени методи за решаване на алгребрични уравнения
 Лектор проф. д-р Петко Пройнов
Анотация
В този курс се разглеждат методи за числено решаване на алгебрични уравнения. Особено внимание се отделя на методи за едновременно намиране на всичките корени на дадено алгебрично уравнение. През 1891 година Вайерщрас предлага исторически първия метод за едновременно пресмятане на корени на полиноми. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти и др).
Съдържание
  1. Основна теорема на алгебрата
  2. Метод на Вайерщрас (1891).
  3. Метод на Ерлих (1967).
  4. Локална сходимост.
  5. Полулокална сходимост.
  6. Методи с корегиращ множител.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ