Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 26 / 26.05.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 26 / 26.05.2010

Днес, 26 май 2010 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц.д-р Снежана Гочева, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, доц.д-р Мария Аролска, проф. дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Антон Илиев, , доц.д-р Станимир Стоянов, доц.д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас. Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, и Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъствуват: проф.дмн Снежана Христов – в чужбина, проф. дмн Георги Тотков (рък. катедра “Компютърна информатика), Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева, Иван Марков.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
  а)
  информация за приетия нов закон за развитие на академичния състав;
  б) съобщение за предложения за Национално жури на НАОА;

  в
  ) правила за оценяване на ДМС;
  г
  ) мерки за съкращаване на разходите във ФМИ;
  д)
  утвърждаване на избираемите дисциплини за Есенния триместър (редовно обучение) на уебната 20010/2011 год.

      РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие отчет за дейността през първата година от докторантурата на Никола Велизариев Вълчанов (редовен докторант към катедра "Компютърни технологии").
 2. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата през първата година от докторантурата на Никола Велизариев Вълчанов (редовен докторант към катедра "Компютърни технологии").
 3. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Лозанка Спиридонова Тренкова (редовна докторантка по научната специалност 01.01.04 Диферен­циал­ни уравнения към катедра "Приложна математика и моделиране", с научен ръководител проф.дмн Снежана Георгиева Христова).
 4. ФС прие предложението за записване в докторантура на самостоятелна подготовка на гл. ас. Татяна Недялкова Дичева по научната специалност 05.07.03 (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра "Компютърни технологии".
 5. ФС избра доц. д-р Асен Кънчев Рахнев за научен ръководител на гл. ас.Татяна Недялкова Дичева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии").
 6. ФС прие следната тема на дисертационния труд на гл.ас.Татяна Недялкова Дичева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии"): "Модел за осъществяване на практико-приложния характер на обучението по Информационни технологии".
 7. ФС прие предложението: да бъде обявено Общо събрание на ФМИ на 23 юни 2010 год. (сряда)  от 14:00 ч. във 2. аула.
 8. ФС прие предложението: до 02.06.2010 г. (сряда) ръководителите  на катедри да изпратят на е-maila на доц. д-р Снежана Гочева предложения за национално жури на НАОА.
 9. ФС утвърди следните избираеми дисциплини (редовно обучение) за Есенния триместър на учебната 2010/2011 година:
 • Приложни математически модели, проф. дмн Снежана Христова;
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Кюркчиев;
 • Приложни задачи от математическия анализ, доц. д-р Милка Найденова;
 • Метрични пространства, доц. д-р Боян Златанов;
 • Теория на графите, доц. д-р Манчо Манев;
 • Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика, доц.д-р Пенка Рангелова;
 • Обектно-ориентирано програмиране със С# 4.0, доц.д-р Антон Илиев, Николай Павлов (докторант) , Никола Вълчанов (докторант);
 • Принципи при изграждане на потребителския интерфейс за Уеб и Десктоп приложения, доц. д-р Асен Рахнев, Мая Стоева (докторант);
 • Системи уравнения, доц. д-р Румяна Маврова;
 • Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5, доц. д-р Минчо Сандалски
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ