Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ    English
Факултет по математика и информатика - Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ

 Лектор  проф. д-р Николай Кюркчиев
Анотация 
   Курсът има за цел да запознае студентите с нестандартни подходи за конструиране на итерационни алгоритми, прилагани в алгебрата и анализа. При практическата имплементация на представените алгоритми съществено ще се използва програмната среда MATHEMATICA.  
Съдържание  
  1. Специализирани методи за числено решаване на системи алгебрични уравнения, които използват коректиращи множители от тип - Weierstrass;
  2. Нови комбинирани алгоритми на базата на класическите методи от тип Некрасов-Мемке;
  3. Нови методи за системи с лентови матрици;
  4. Методи от тип горна релаксация;
  5. Генериране на симетрични методи като ½ стъпкови на известни класически алгоритми;
  6. Конструиране на 2-стъпкови алгоритми;
  7. Изследване на бързината на сходимост на предлаганите методи и областта на сходимост;
  8.  Нови алгоритми за числено решаване на “почти” линейни системи от уравнения;
  9. Приложни аспекти

Препоръчителна литература

A. Iliev, N. Kyurkchiev, Nontrivial Methods in Numerical Analysis. Selected Topics in Numerical Analysis, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2010.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ