Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Паралелни алгоритми    English
Факултет по математика и информатика - Паралелни алгоритми

 Лектор  доц. д-р Найден Василев
Анотация 
   Основната задача на курса е придобиване на знания и опит за създаване на паралелни алгоритми на сложни и обемни задачи за приложение в научните изследвания и икономиката. Разгледани са основните принципи за построяване на паралелни алгоритми, както и паралелни алгоритми на някои характерни задачи.  
Съдържание  
 1. Паралелни компютърни архитектури; класификация; SIMD и MIMD архитектури;
 2. Компоненти на паралелните архитектури; мрежи за вътрешни връзки (Interconnection Networks); линейна и кръгова мрежи, мрежи „Shuffle-exchange”, „хипер-куб”, „звезда”, „de Bruijn”, „двоично дърво”, „пеперуда”, „пирамида”;
 3. Взаимодействия между процеси: взаимно изключване и синхронизация; алгоритъм на Питърсън; Bakery алгоритъм; събития; синхронизация чрез събития; решение на класическата задача „читатели-писатели” със семафори и събития;
 4. Анализ на зависимостите между операциите и данните; предварителен информационен граф на процес (data dependency graph);
 5. Основни принципи за създаване на паралелни алгоритми (ПА), паралелен свит кортеж;
 6. Паралелни алгоритми (ПА) за решение на задачи на линейна алгебра:
 • ПА за умножение на матрица с вектор;
 • ПА за умножение на матрица с матрица;
 • ПА за решаване на системи линейни уравнения;
 • ПА за обръщане на матрици;
 • ПА за сортиране: битонично сортиране; четно-нечетно сортиране; дървовидно сортиране;
 • ПА за обработка на изображения: анизотропен метод на сканиращата маска; рекурсивен метод на сканиращата маска.

Целта на учебната дисциплина е придобиване на умения за построяване на паралелни алгоритми.

В края на обучението студентите трябва:

 • да познават основните принципи за построяване на паралелни алгоритми;
 • да притежават умения за построяване на паралелни алгоритми при зададен метод за решаване на дадена задача;
 • да притежават умения за реализация на паралелен алгоритъм на паралелна компютърна архитектура;
 • да могат да оценяват предимствата на паралелния алгоритъм в сравнение с последователния.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ