Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в ASP.NET MVC2    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в ASP.NET MVC2

 Лектор  доц. д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов
Анотация
    Курсът цели да запознае студентите с технологията ASP.NET MVC2. Ще бъде обърнато внимание на цикъла на живот на ASP.NET MVC2 приложението. Начин на работа на контролерите, изграждане на изгледите, работа с модели и dependance injections (inversion of control). Необходимо е студентите, които се записват да имат начални познания по C# и ADO.NET.
Съдържание

Съдържание:

  1. Запознаване с технологията ASP.NET MVC2.
  2. Цикъл на живот на ASP.NET MVC2 приложението.
  3. Начин на работа на контролерите, изграждане на изгледите, работа с модели и dependance injections (inversion of control).
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ