Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Програмиране в Microsoft Office    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране в Microsoft Office

 Лектори  доц. Елена Сомова, гл. ас. Юри Хоптериев
Анотация
В курса се разглежда възможността за програмиране в Microsoft Office на базата на вградения в Office-приложенията език Visual Basic for Applications (VBA). Студентите ще се запознаят с основни способи за създаване на VBA-макроси, позволявщи разширяване възможностите на приложенията MS Word, MS Excel и MS PowerPoint и решаване на специфични задачи в средата на Office-пакета. Ще бъдат разгледани и задачи за създаване на удобен потребителски интерфейс.
Съдържание
 • Въведение в езика VBA. Създаване и извикване на макроси в Office-приложенията.
 • Типове данни във VBA. Константи. Променливи.
 • Масиви.
 • Символни низове.
 • Управляващи конструкции във VBA. Разклонения. Цикли.
 • Подпрограми- процедури и функции. Параметри. Създаване и извикване на подпрограми.
 • Обектен модел на VBA. Йерархия на обектите.
 • Обекти в MS Word.
 • Обекти в MS Excel.
 • Обекти в MS PowerPoint.
 • Работа с файлове във VBA. Връзка между Office-приложенията.
 • Обработка на събития. Създаване на потребителски интерфейс.

 • Литература: [1] Кен Гетц., Майк ДжилбертПрограммирование в Microsoft Office. Полное руководство по VBA. SYBEX, Inc., 1997. Издательская группа BHV, Киев, 1999. Издательство „Ирина”, Киев, 1999.
  Актуално
  Още новини
  Архив на новините
  © 2009 ФМИ