Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Различни подходи в геометрията    English
Факултет по математика и информатика - Различни подходи в геометрията

 Лектори  доц. д-р Пенка Рангелова
Анотация
В курса сe проследяват възможностите на изучените теореми, аксиоми, основни задачи и свойства на геометричните фигури за решаване на задачи от темите: принадлежност на точки на една права, пресичане на повече от две прави в една точка, принадлежност на точки на окръжност, отношение на отсечки и сравняване на лица на равнинни фигури.
Съдържание
-
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ