Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в ActionScript 3.0    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в ActionScript 3.0

 Лектори  проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева
Анотация
Целта на практикума е студентите да получат основни и практически знания за важните моменти при работа с езика ActionScript 3.0. Курсът се явява втората от двете части лекции, посветени на Аdobe Flash CS5, започнали миналия семестър на учебната година. Курсът е предназначен за всички студенти, интересуващи се от мултимедия и по-специално от езика, разработен към Flash CS5 - ActionScript 3.0.
Съдържание
1. Въведение в ActionScript 3.0. Основни понятия. Функции.
2. Условна логика. Масиви. Цикли.
3. Вградени и потребителски класове.
4. Events, Listeners, and Callbacks. Динамично създаване на обекти.
5. Възможности на Bitmap във Flash. UI компонентите.
6. Използване на обектно-ориентираното програмиране в практиката. Валидиране на данните.
7. Flash-remoting.
8. XML и Flash.
9. ExternalInterface класът. Звук и видео. Flash за мобилни устройства и PDAs.
10. Принтиране и контекстни менюта.
11. Design patterns и във AS 3.0. Създаване на Flash игри
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ