Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми UML и ORM с примери на ASP .NET    English
Факултет по математика и информатика - UML и ORM с примери на ASP .NET

 Лектори  проф. д-р Снежана Гочева, Радослав Радев (докторант)
Анотация
В първата част на курса ще бъдат разгледани основните видове UML диаграми и ORM модели. Ще бъдат разгледани съществуващи ORM системи за .NET (LINQ to SQL, LINQ to Entities) и указания за това как да бъде реализиран собствен ORM модел. Във втората част на курса ще бъдат дадени примери на ASP.NET за приложението и ползата от тези модели. Необходимо условие за записване в курса е познаване на ООП и бази данни.
Съдържание
1. Базови UML диаграми – use case, activity, class diagrams.
2. ORM модели – концепция и необходимост от тях.
3. LINQ to SQL, LINQ to Entities – преглед, примери, приложение и упражнения.
4. ASP .NET – страници, потребителски контроли с MS AJAX.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ