Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математически текстообработващи програми    English
Факултет по математика и информатика - Математически текстообработващи програми
 Лектор гл. ас. д-р Ангел Голев
Анотация 
  Курсът запознава студентите с писането и оформянето на математически документи с помощта на макро пакетът LaTeX. Това е най-популярния макропакет от системата TeX, който облекчава набирането на сложни документи. Пакетът позволява да се автоматизират много задачи, свързани с оформянето на статии и сложни математични текстове, включващи номерация на разделите, формулите, цитатите, поместването на фигурите и таблиците в страницата, въвеждането на библиография и др. Успешното усвояване на този макропакет гарантира отлично оформяне на дипломните работи на студентите. Изучава се класът Beamer в LaTeX, който позволява да се създават слайдове за презентации, в които могат да се включават сложни математични формули, илюстрации, анимации. Създадените презентации имат ясно изразена структура, по която е удобно да се предвижва по време на доклада. Beamer предоставя на ползвателя цялата мощ на LaTeX за създаване на научни презентации и, в частност, по време на защита на дипломната работа.
Съдържание  
  1.  Въведение. Използуване на продукта MiKTeX. Макро пакет LaTeX. Писане на прост текст. Примери.
  2. Ключови думи. Основни правила за форматиране на текст. Шрифтове.
  3. Основни правила за писане на формули.
  4. Комбиниране и подравняване на формулил
  5. Оформяне на заглавна страница, съдържание и литература. Параметри на документ.
  6. Включване на графични файлове и таблици.
  7. Класът Beamer – въведение, примери.
  8. Оформяне на заглавна страница на презентация. Обща структура на слайдовете.
  9. Включване на графики и таблици, оформяне на блокове в слайдовете. 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ