Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Основи на РНР    English
Факултет по математика и информатика - Основи на РНР

 Лектори доц. Елена Сомова, хон. ас. Йордан Енев
Анотация
Курсът има за цел да запознае аудиторията с един от най-използваните в съвремието езици за разработване на уеб приложения - езика РНР. По време на курса чрез множество практични примери студентите ще се запознаят с основите на езика, добрите практики за писане на бърз и оптимизиран код и начините за използване на възможностите на езика за разработка на по-големи системи. Дисциплината е подходяща за студенти от всички курсове, като не е необходимо да притежават начални знания по езика. Владеенето на езика HTML е препоръчително, но не и задължително.
Съдържание
  1. Въведение в уеб базираното програмиране. Клиент-сървър модел. Статични и динамични страници. MVC архитектура. Синтактични основи на езика (тагове, анатомия на уеб страница, възможности на езика).
  2. Променливи и оператори в езика. Променливи. Суперглобални променливи. - Типове данни. Управление на променливи. Обхват и видимост на променливи. Прости оператори в езика.
  3. Контролни структури. Логически оператори. Управление на цикли. Дефиниране на потребителски функции. Предаване на параметри на функции.
  4. Работа с низове. Основни операции с низове.
  5. Форми. GET и POST методи. Прикачване на файлове. Валидиране на входни данни.
  6. Сесии и "Бисквитки". Създаване и унищожаване на сесии. Обработка на сесийни променливи. Създаване и унищожаване на "бисквитки". Използване на сесии и "бисквитки".
  7. Връзка с база данни MySQL и обработка на XML. Основни понятия свързани с базите данни. Функции за работа с база данни и предпазване от SQL инжекции. Функции за обработка на XML.
  8. Разработване на елементарни системи. Разработване на template и CMS системи.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ