Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Имитационно моделиране    English
Факултет по математика и информатика - Имитационно моделиране

 Лектори доц. д-р Антон Илиев
Анотация
Предметът на настоящия курс е да се синтезират основните елементи (складове, конвертори, потоци) при изграждане на софтуерни среди, чрез които могат да се имплементират детерминирани динамични модели. Тези модели се използват за изследване на феномени или проблеми, чието изменение се разглежда като функция на времето.
Съдържание
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ