Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми PHP за напреднали – част 3    English
Факултет по математика и информатика - PHP за напреднали – част 3
 Лектори  Главен лектор: Георги Гроздев, Управител на фирма „Вискомп“ ЕООД, Проект мениджър, Ръководител отдел „Програмиране“ в „Euroweb Internet“ GmbH, Дюселдорф, Германия, Помощник лектори: Димитър Ников, Атанас Василев
Анотация
В курса ще бъдат разгледани добрите практики при създаване на PHP приложения; изграждане на уеб-услуги, предлагащи приложно-програмен интерфейс; различни стратегии за кеширане на съдържанието. Също така по-задълбочено ще се представят допълнителни възможности за работа с MySQL СУБД.
Съдържание

В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.

 1. XML & Уеб-услуги, предлагащи приложно-програмен интерфейс (API)
  • XMLRPC
  • JsonRPC
  • SOAP
  • REST
 2. Добри практики при създаване и поддържане на PHP приложения
  • Системи за контрол на версии – разпределени и централизирани
   • CVS, SVN, GIT, Mercurial
  • Документиране на кода - PHPDoc
  • Unit-, функционални и интеграционни тестове
   • PhpUnit, SimpleTest, Cucumber, Selenium
  • Автоматизирано конфигуриране и инсталиране на отдалечени сървъри с PHING
  • Конвенции за форматиране на кода
 3. Кеширане
  • OpCode cache (APC)
  • Кеширане при сървъра
  • Кеширане при клиента
 4. Потоци (streams) и мрежово програмиране с PHP
 5. Javascript, Ajax, JSON
 6. Допълнителни възможности на Mysql
  • Особености при използване на транзакции
  • Основи на запазени процедури в MySQL. Изпозлване на език за запазени процедури (SPL). Тригери
  • Събития в MySQL.
  • Профилиране на заявки
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ