Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Задачи за подготовка за състезания по математика    English
Факултет по математика и информатика - Задачи за подготовка за състезания по математика
 Лектори  гл.ас.д-р Петър Копанов
Анотация
Избираемата дисциплина е посветена на решаване на задачи с повишена трудност от областта на математическия анализ, аналитичната геометрия и алгебрата. Курсът е подходящ не само за студенти, които ще участват в национални или международни математически състезания, но и за всички студенти, желаещи да задълбочат знанията си по тези дисциплини.
Съдържание
 1. Матрици и детерминанти.
 2. Системи линейни уравнения.
 3. Линейни пространства. Евклидови пространства.
 4. Векторна алгебра;приложения в геометрията.
 5. Групи, пръстени, полета.
 6. Уравнения на права и равнина.
 7. Линейни оператори, собствени вектори и собствени стойности.
 8. Редици и редове.
 9. Функции, граници на функции, непрекъснатост.
 10. Производни, основни теореми на диференциалното смятане.
 11. Неопределени и определени интеграли.
 12. Несобствени интеграли
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ