Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес математика, зимен    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика, зимен
 Последна актуализация: 06.03.2018 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2017/18 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА “
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата час зала дата час зала
I курс
Математически анализ 1, 
проф. д.м.н. Петко Пройнов
20.03.2018 09:00 232 с.з.  29.03.2018 09:00 232 с.з.
Аналитична геометрия,
доц. д-р Марта Теофилова
15.03.2018 09:00 233 с.з.  28.03.2018 09:00 233 с.з.
IІ курс
Застрахователна математика,
проф. д-р Николай Кюркчиев

16.03.2018

10:00

547 к.з.

30.03.2018

10:00

547 к.з.

Диференциални уравнения,
проф. д.м.н. Петко Пройнов
20.03.2018 09:00 232 с.з.  29.03.2018 09:00 232 с.з.
Бази от данни,
доц. д-р Емил Хаджиколев
23.03.2018 14:00 547 к.з 26.03.2018 09:00 547 к.з.
Избираема дисциплина Текуща оценка
IІІ курс
Теория на игрите и икономическо поведение, 
проф. дмн Снежана Христова
22.03.2018 09:00 432 к.з. 30.03.2018 09:00 422 ауд
Статистически софтуер  
доц. д-р Веска Нончева
19.03.2018 14:00 246 к.з. 28.03.2018 09:00 535 к.з.
Оптимизационни модели в икономиката,
гл. ас. д-р Петър Копанов
14.03.2018 09:00 535 к.з.  26.03.2018 09:00 535 к.з.
Избираема дисциплина Текуща оценка
IV курс
Борсова и извънборсова търговия, 
гл. ас. д-р Милена Петкова
15.03.2018 09:00 432 к.з. 30.03.2018 09:00 146 к.з.
Анализ на инвестиционни проекти,
проф. д-р Андрей Захариев
23.03.2018 09:00 432 к.з. 28.03.2018 09:00 146 к.з.
Математически методи в логистиката, 
проф. д-р Манчо Манев/ 
гл. ас. д-р Асен Христов
19.03.2018 09:00 436 с.з. 27.03.2018 09:00 422 ауд
Избираема дисциплина Текуща оценка
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ