Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Семантичен уеб    English
Факултет по математика и информатика - Семантичен уеб
 Лектори  проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева
Анотация

Семантичният уеб е разширение на сегашния (синтактичен) уеб, при което информацията е представена с добре дефинирано значение, което позволява по-добра кооперативна работа между хора и компютри. В лекционния курс се разглеждат основните понятия и многослойна архитектура на семантичния уеб. Представени са основните езици за представяне на информацията – RDF, RDFS и OWL. Включено е също кратко въведение в онтологиите, като основна структура в приложения, използващи семантичен уеб.

В рамките на лекционния курс студентите получават практически умения за работа с една от най-известните среди за разработване на приложения с онтологии Protege.

Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат начални знания и умения по обектно-ориентирано програмиране. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ