Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика (редовно обучение) 2012/2013    English
Факултет по математика и информатика - Информатика (редовно обучение) 2012/2013

  Последна актуализация: 10 юни 2013 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2013 г.

за специалност „ ИНФОРМАТИКА “ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (проф. д-р Димитър Мекеров) 13.09.2013 900 2 аула
Основи на компютърната информатика (проф. дмн Георги Тотков) 03.09.2013 900 2 аула
Математически анализ 1 (доц. Боян Златанов) 09.09.2013 900 422 ауд.
Програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 07.09.2013 900 2 аула
Английски език (гл. ас .д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, ас. К. Бойкова) 24.09.2013 900 127 каб.
Математически анализ 2 (доц. д-р Боян Златанов) 09.09.2013 1200 422 ауд.
Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 7.09.2013 900 2 аула
Курсов проект 1 (гл. ас. Светослав Енков) 20.09.2013 900 437 каб.
II курс
Алгебрични структури (проф. д-р Стоил Миховски) 05.09.2013 900 2 аула
Диференциални уравнения (доц. д-р Теменужка Пенева ) 03.09.2013 900 424 ауд.
Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов) 10.09.2013 900 422 ауд.
Информационни технологии (проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Евгения Ангелова) 04.09.2013 900 547 к.з.
Геометрия (проф. д-р Манчо Манев) 13.09.2013 900 2 аула
Теория на вероятности и приложна статистика (проф. дмн Снежана Христова) 01.09.2013 900 2 аула
Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Елена Сомова) 08.09.2013 900 2 аула
Езици за програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 08.09.2013 900 2 аула
Дискретна математика (проф. д-р Степан Костадинов) 14.09.2013 900 2 аула
Операционни системи (проф. д-р Асен Рахнев доц. д-р Ангел Голев) 17.09.2013 900 446 к.з.
Спорт 25.09.2013 900 зала Академик
III курс
Компютърна графика (доц. д-р Димчо Димов) 04.09.2013 900 546 к.з.
Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. Георги Чолаков 03.09.2013 900 547 к.з.
Логическо и функционално прграмиране (доц. д-р Елена Сомова) 08.09.2013 900 2 аула
Програмиране на Java (проф. д-р Ст. Стоянов, гл. ас. Иван Димитров) 01.09.2013 900 546 к.з.
Компютърни числени методи (проф. д-р Снежана Гочева) 9.09.2013 900 546 к.з.
Софтуерни технологии (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас д-р. Ася Стоянова) 11.09.2013 900 547 к. з.
Изкуствен интелект (проф. д-р Станимир Стоянов) 5.09.2013 900 446 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (доц. Иван Ганчев, гл. ас.д-р Генчо Стоицов) 12.09.2013 900 446 к.з.
Курсов проект 2, 3 (гл. ас. Иван Димитров) 20.09.2013 900 431 к.з.
IV курс
Компютърна лингвистика (проф. дмн Георги Тотков) 03.09.2013 900 2 аула
Разпределени приложения ( проф . д-р Антон Илиев) 02.09.2013 900 546 к. з.
Информационно моделиране (проф . д-р Антон Илиев) 02.09.2013 900 546 к. з.
Методи за транслация (доц. д-р Димчо Димов) 01.09.2013 900 533 к. з.
Управление на проекти (проф. дмн Георги Тотков) 03.09.2013 900 2 аула
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ