Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика (задочно обучение) 2012/2013    English
Факултет по математика и информатика - Информатика (задочно обучение) 2012/2013

  Последна актуализация: 10 юни 2013 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2013 г.

специалност ИНФОРМАТИКА “ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (проф. д-р Димитър Мекеров) 13.09.2013 900 2 аула
Основи на компютърната информатика (проф. дмн Георги Тотков) 03.09.2013 900 2 аула
Математически анализ 1 (доц. д-р Атанаска Георгиева) 09.09.2013 900 422 ауд.
Програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 07.09.2013 900 2 аула
Английски език (гл. ас. Иван Шотлеков) 24.09.2013 900 каб. 127
Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 07.09.2013 900 2 аула
Математически анализ 2 ( доц. д-р Атанаска Георгиева) 09.09.2013 1200 422 ауд.
Курсов проект 1 (докт. Йордан Енев) 23.09.2013 1400 533 к.з.
II курс
Алгебрични структури (проф. д-р Стоил Миховски) 05.09.2013 900 2 аула
Диференциални уравнения (доц. д-р Недялка Казакова) 03.09.2013 900 424 ауд.
Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов) 10.09.2013 900 422 ауд.
Информационни технологии (доц. д-р Евгения Ангелова) 04.09.2013 900 547 к.з.
Геометрия (проф. д-р Манчо Манев) 13.09.2013 900 2 аула
Вероятности и приложна статистика (доц. д-р Веска Нончева) 18.09.2013 900 422 ауд.
Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Елена Сомова) 08.09.2013 900 2 аула
Езици за програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 08.09.2013 900 2 аула
Дискретна математика (проф. д-р Степан Костадинов) 14.09.2013 900 2 аула
Операционни системи (проф. Асен Рахнев, доц. д-р Ангел Голев) 17.09.2013 900 446 к.з.
III курс
Компютърна графика (доц. д-р Димчо Димов) 04.09.2013 900 546 к.з.
Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. Георги Чолаков 03.09.2013 900 547 к.з.
Логическо и функционално програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 08.09.2013 900 2 аула
Компютърни числени методи (доц. д-р Люба Попова ) 16.09.2013 900 547 к.з.
Софтуерни технологии (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Стоянова) 11.09.2013 900 547 к. з.
Програмиране на Java (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. Иван Димитров) 01.09.2013 900 546 к.з.
Изкуствен интелект (проф. д-р Станимир Стоянов) 5.09.2013 900 446 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (доц. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Генчо Стоицов) 12.09.2013 900 446 к.з.
Курсов проект 2,3 (гл. ас. Иван Димитров, ас. Вл. Вълканов) 20.09.2013 900 431 к.з.
IV курс
Компютърна лингвистика (проф. дмн Гeорги Тотков) 03.09.2013 900 2 аула
Разпределени приложения ( проф . д-р Антон Илиев) 02.09.2013 900 546 к. з.
Информационно моделиране ( проф . д-р Антон Илиев) 02.09.2013 900 546 к. з.
Методи на транслация (доц. д-р Димчо Димов) 01.09.2013 900 533 к. з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ