Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика и информатика 2012/2013    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика 2012/2013

  Последна актуализация: 10 юни 2013 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2013 г.

за специалност „ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА “

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс
Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов) 10.09.2013 900 424 ауд.
Програмиране (доц. д-р Христо Крушков) 02.09.2013 900 547 к.з.
Информационни технологии (доц. д-р Евгения Ангелова) 04.09.2013 900 547 к.з.
Математически анализ 1 (доц. д-р Атанаска Георгиева) 09.09.2013 900 422 ауд.
Аналитична геометрия ( доц. д-р Пенка Рангелова) 13.09.2013 830 2 аула
Английски език ( ас.Кирина Бойкова) 24.09.2013 900 каб. 127
Математически анализ 2 (доц. д-р Атанаска Георгиева) 09.09.2013 1200 422 ауд.
Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Христо Крушков) 02.09.2013 900 547 к.з.
II курс
Алгебра (проф. дмн Нако Начев ) 11.09.2013 900 435 с.з.
Диференциални уравнения (доц. д-р Недялка Казакова) 03.09.2013 900 424 ауд.
Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Христо Крушков) 02.09.2013 900 547 к.з.
Геометрия (доц д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова ) 13.09.2013 900 2 аула
Теория на вероятностите и математическа статистика (доц. д-р Веска Нончева) 18.09.2013 900 422 ауд.
Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов) 10.09.2013 900 422 ауд.
Психология (проф. Веселин Василев, ас. Иван Стоянов) 16.09.2013 830 231 с. з.
Дискретна математика (проф. д-р Степан Костадинов) 14.09.2013 900 2 аула
Операционни системи (проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Ангел Голев) 17.09.2013 900 446 к.з.
Спорт 25.09.2013 900 зала Академик
III курс
Информационни технологии в образованието (доц. д-р Коста Гъров) 18.09.2013 900 233 с.з.
Числени методи (доц. д-р Дойчин Бояджиев) 10.09.2013 900 536 к.з.
Педагогика (доц. Галин Цоков ас. Александър Линков) 17.09.2013 900 231 с.з.
Методика на обуч. по математика (проф. дпн Васил Милушев) 05.09.2013 900 424 ауд.
Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. Г. Чолаков) 04.09.2013 900 531 к.з.
Комплексен анализ (доц. д-р Теменужка Пенева) 03.09.2013 900 424 ауд.
Училищен курс по алгебра (проф. дмн Тодор Желязков) 12.09.2013 900 435 с.з.
Училищен курс по анализ (доц.. д-р Атанаска Георгиева) 09.09.2013 900 422 ауд.
Теория на числата (проф. дмн Нако Начев) 11.09.2013 900 435 с.з.
Методика на обучението по информатика и информационни технологии (доц. д-р Коста Гъров) 18.09.2013 900 233 с.з.
IV курс
Компютърна графика и презентации (доц. д-р Димчо Димов) 05.09.2013 900 446 к.з.
Училищен курс по информатика (доц. д-р Коста Гъров) 18.09.2013 900 233 с.з.
Събитийно програмиране (доц. д-р Владимир Шкуртов) 10.09.2013 900 422 ауд.
Училищен курс по геометрия (доц. д-р Пенка Рангелова) 13.09.2013 900 2 аула
Училищен курс по информационни технологии (доц. д-р Коста Гъров) 18.09.2013 900 233 с.з.
Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (доц. д-р Евгения Ангелова) 04.09.2013 900 547 к.з
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ