Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Приложна математика 2012/2013    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика 2012/2013

  Последна актуализация: 10 юни 2013 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2013 г.

специалност „ ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА “

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс
Линейна алгебра (проф. дмн Тодор Желязков) 02.09.2013 900 435 с.з.
Програмиране (доц. д-р Владимир Шкуртов) 10.09.2013 900 422 ауд.
Математически анализ 1 (проф. д-р Петко Пройнов) 03.09.2013 900 232 с.з.
Аналитична геометрия (проф. д-р Димитър Мекеров) 13.09.2013 900 2 аула
Математически анализ 2 (проф. д-р Петко Пройнов) 04.09.2013 900 232 с. з.
Английски език (ас. Кирина Бойкова) 24.09.2013 900 каб. 127
Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Елена Сомова) 07.09.2013 900 2 аула
Операционни системи (проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Ангел Голев) 17.09.2013 900 446 к.з.
II курс
Математически анализ 3 (доц. д-р Галина Векова, проф. д-р Петко Пройнов) 02.09.2013 900 424 ауд.
Дискретна математика (проф. д-р Степан Костадинов) 14.09.2013 900 2 аула
Информационни технологии (доц. д-р Евгения Ангелова) 04.09.2013 900 547 к.з.
Математически анализ 4 (доц. д-р Боян Златанов) 09.09.2013 900 422 ауд.
Алгебра (доц. д-р Кирил Коликов) 10.09.2013 900 424 ауд.
Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Елена Сомова) 08.09.2013 900 2 аула
Обикновени диференциални уравнения (доц. д-р Иванка Касандрова) 03.09.2013 900 424 ауд.
Теория на вероятностите (проф. дмн Снежана Христова) 01.09.2013 900 2 аула
Спорт 25.09.2013 900 зала Академик
III курс
Математическа статистика (доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р П. Копанов)) 18.09.2013 900 422 ауд.
Комплексен анализ (доц. д-р Иванка Касандрова) 03.09.2013 900 424 ауд.
Уравнения на математическата физика (доц. д-р Неделчо Милев) 10.09.2013 900 434 с. з.
Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. Г. Чолаков) 04.09.2013 900 531 к.з.
Компютърни методи на числения анализ (доц. д-р Люба Попова) 16.09.2013 900 547 к.з.
Диференциална геометрия (проф. д-р Манчо Манев) 13.09.2013 900 2 аула
IV курс
Математическо оптимиране (проф. д-р Снежана Гочева) 9.09.2013 900 546 к.з.
Числено решаване на ДУ (доц. д-р Люба Попова) 16.09.2013 900 547 к.з.
Аналитична механика (проф. дмн Христо Семерджиев) 05.09.2013 900 422 ауд.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ