Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес информационни технологии (редовно обучение) 2012/2013    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии (редовно обучение) 2012/2013

   Последна актуализация: 24 юли 2013 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2013 г.

за специалност „ БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ “ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (гл. ас. д-р Марта Теофилова) 08.09.2013 900 424 ауд.
Основи на компютърната информатика (проф. Георги Тотков) 03.09.2013 900 2 аула
Увод в информационните технологии (доц. д-р Е. Ангелова) 04.09.2013 900 547 к.з.
Информационни технологии в математиката (доц. Анна Малинова) 5.09.2013 900 547 к. з.
Програмиране (доц. Владимир Шкуртов) 10.09.2013 900 422 ауд.
Маркетинг и маркетингови информационни системи (проф. Минчо Сандалски) 20.09.2013 1400 534 к.з.
Английски език (гл. ас. д-р Иван Шотлеков) 24.09.2013 900 каб. 127
Приложна математика (проф. Снежана Гочева) 9.09.2013 900 546 к.з.
Обектно-ориентирано програмиране (доц. Елена Сомова) 7.09.2013 900 2 аула
Банково дело и банкови информационни системи (хон. ас. Иван Гешев) 01.09.2013 900 446 к. з.
Графика и презентации (доц. Христо Крушков, гл. ас. Александър Пенев) 02.09.2013 900 547 к.з.
II курс
Финансова математика (доц.. Андрей Захариев) 16.09.2013 900 422 ауд.
Право и правни информационни системи (гл. ас. д-р Х. Паунов) 12.09.2013 900 434 с. з.
Курсов проект 1 ( гл.ас. Кр. Стефанова) 20.09.2013 900 431 к.з.
Застрахователна математика (проф. Николай Кюркчиев) 13.09.2013 900 433 к.з..
Счетоводство и счетоводни инф. системи (проф. д-р Асен Рахнев) 11.09.2013 900 433 к.з.
Електронни таблици (доц. д-р Е. Ангелова) 04.09.2013 900 547 к.з.
Спорт 25.09.2013 900 зала Академик
Иконометрия (доц. д-р Анна Малинова) 05.09.2013 900 547 к. з.
Бази от данни (проф. Ст. Стоянов, гл. ас. Г. Чолаков) 03.09.2013 900 547 к.з.
Информационни технологии в Интернет (проф. д-р Антон Илиев) 02.09.2013 900 546 к. з.
III курс
Компютърни мрежи и комуникации (проф. Ст. Стоянов, гл. ас. д-р Г. Стоицов) 12.09.2013 900 446 к.з.
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL (доц. д-р Анна Малинова) 05.09.2013 900 547 к. з.
Застраховане и застрахователни информационни системи (проф. д-р Антон Илиев) 02.09.2013 900 546 к. з.
Програмиране на Java (проф. д-р Ст. Стоянов) 01.09.2013 900 546 к.з.
Оптимизационни модели в икономиката (Доц. д-р Д. Бояджиев) 10.09.2013 900 536 к.з.
Курсов проект 2 (гл. ас. И. Димитров, .ас. Вл. Вълканов ) 20.09.2013 900 431 к. з.
Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев) 16.09.2013 900 422 ауд.
Софтуерни технологии (гл. ас. д-р Ася Стоянова) 11.09.2013 900 547 к. з.
Уеб-дизайн (проф. д-р Асен Рахнев, докт. Мая Стоева) 09.09.2013 900 432 к.з.
IV курс
Бизнес информационни системи (проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Николай Павлов) 17.09.2013 900 446 к.з.
Издателски системи (доц. д-р Ангел Голев) 17.09.2013 900 446 к.з.
Електронна търговия, (доц. Анна Малинова) 05.09.2013 900 547 к. з.
Програмиране чрез .NET, (проф. Антон Илиев, гл. ас. д-р Николай Павлов) 02.09.2013 900 546 к. з.
Курсов проект 3 (доц. А. Голев) 17.09.2013 900 446 к.з.
Борсова и извънборсова търговия (доц. д-р Андрей Захариев) 16.09.2013 900 422 ауд.
Анализ на инвестиционни практики (доц. д-р Андрей Захариев) 16.09.2013 900 422 ауд.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ