Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложна криптография с .Net Framework    English
Факултет по математика и информатика - Приложна криптография с .Net Framework
 Лектори  доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев
Анотация
Курсът разглежда вградените криптографски класове в .NET Framework, които могат да се използват в средата на C#, VB.NET, C++/ CLI, F# и други съвместими езици. Разглеждат се в детайли класовете от System.Security.Cryptography, които осигуряват различни криптографски услуги за софтуерни и уеб приложения, както и други класове за работа с текст и смяна на кодирането му (Encoding). Студентите получават теоретични знания по приложна криптография и се научават да ги използват практически чрез криптографски библиотеки за различни езици за програмиране. Курсът разглежда детайлно защитата на файлове, бази данни, софтуер и уеб сайтове. Записалите го студенти ще получат практически знания как да проектират и осигурят защитата на своите софтуерни продукти. Разглеждат се и други криптографски библиотеки и алгоритми, както и процеса на създаването на такива. Специално внимание е отделено на връзката клиент-сървър, удостоверяване чрез дигитални подписи и осигуряване на цялостно пренасяне на данни. В края на курс студентите ще реализират собствени криптиращи текстови съобщения софтуерни приложения с графичен интерфейс и работа с различни текстови файлове.
Към студентите няма изисквания за предварителни знания по материята, но ентусиазмът и познанията по C++ и C# са препоръчителни. Студентите, завършили спец. курса „Магията на простите числа“ и имащи интерес в използването на материала, са с предимство при записване.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ