Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн, есенен    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн, есенен

 Последна актуализация: 29.11.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

 ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР (А) НА 2017/18 УЧЕБНА  ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“

Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата   час  зала дата час  зала
I курс
Линейна алгебра и
аналитична геометрия,
доц. д-р Добринка Грибачева
06.12.2017 г. 09:00  2 аула  18.12.2017 г. 09:00 321 с. з.
Увод в програмирането,
доц.д-р Христо Крушков
13.12.2017 г. 14:00 546 к. з. 19.12.2017 г. 14:00 346 к. з.
Увод в информационните технологии,
доц. д-р Евгения Ангелова
текуща оценка 21.12.2017 г. 09:00 446 к. з.
ІI курс
Събитийно програмиране,
гл. ас. д-р Никола Вълчанов
15.12.2017 г. 14:00 546 к. з. 19.12.2017 г. 14:00 346 к. з.
Бази от данни
проф. д-р Станимир Стоянов,
гл. ас. д-р Георги Чолаков
12.12.2017 г. 14:00 547 к. з. 22.12.2017 г. 14:00 446 к. з.
Приложна математика 1,
доц. д-р Атанаска Георгиева
07.12.2017 г. 09:00 603 с. з. 21.12.2017 г. 09:00 422 ауд.
ІII курс
Издателски системи
доц. д-р Ангел Голев
14.12.2017 г. 09:30 603 с. з. 19.12.2017 г. 14:00 432 к. з.
Създаване и обработка на видео и анимации
гл. ас. д-р Александър Пенев
07.12.2017 г. 14:00 446 к. з. 22.12.2017 г. 14:00 536 к. з.
ІV курс
Приложна математика 2
проф. дн Снежана Гочева
06.12.2017 г. 14:00 547 к.з. 20.12.2017 г. 11:00 346 к. з.
Електронна търговия
доц. д-р Анна Малинова
11.12.2017 г. 14:00 546 к.з. 18.12.2017 г.
13:30 546 к. з.
Дизайн на 3D модели
гл. ас. д-р Александър Пенев
текуща оценка 22.12.2017 г. 14:00 536 к. з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ