Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Шаблони за дизайн със C#    English
Факултет по математика и информатика - Шаблони за дизайн със C#
 Лектори  проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, докторант Радослав Радев
Анотация

Постигането на най-добрата архитектура за едно софтуерно приложение е дълъг и труден процес. Затова през последните десетилетия на развитие на обектно-ориентираното програмиране мнозина специалисти са обобщили добрия опит в областта под формата на "шаблони за дизайн" (Design Patterns). Те описват често срещани в практиката проблеми и различните варианти за техните решения под формата на обектно-ориентирани класове със съответните методи, операции и взаимодействие между тях. Лекционният курс е ориентиран към конкретни реализации на различни типове шаблони. Ще бъдат разгледани шаблони от трите основни групи - за създаване, за структура и за поведение. Примерите в курса за подготвени в разпространени софтуерни среди и езици: софтуерната рамка .NET Framework с език за програмиране С#, а средата за разработка - Visual Studio 2010.

Съдържание
  1. Обектно-ориентирано програмиране на С# - класове, обекти, полета, методи, свойства. Демонстрационни примери.
  2. Обектно-ориентирано програмиране на С# - наследяване, виртуални и абстрактни методи, интерфейси. свойства. Демонстрационни примери.
  3. Основни структури от данни в .NET Framework - масив, списък, стек, опашка, хеш-табица.свойства. Демонстрационни примери.
  4. Отражение на типовете (Reflection).
  5. Шаблони за създаване - Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton. свойства. Демонстрационни примери.
  6. Шаблони за структура - Adapter, Bridge, Composite. Демонстрационни примери.
  7. Шаблони за структура - Decorator, Facade, Flyweight, Proxy.Демонстрационни примери.Шаблони за поведение - Chain of Responsibility, Command, Interpreter. Демонстрационни примери.
  8. Шаблони за поведение - Iterator, Mediator, Memento, Observer. Демонстрационни примери.Шаблони за поведение - State, Strategy, Template Method, Visitor. Демонстрационни примери.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ