Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Уеб хостинг технологии - част 2    English
Факултет по математика и информатика - Уеб хостинг технологии - част 2
 Лектори  проф. д-р Асен Рахнев, хон. преп. Владимир Темелков
Анотация

Втората част на курса включва изцяло практически занимания и работа в Linux среда. Основните акценти са инсталиране и конфигуриране на най-популярният уеб хостинг контролен панел cPanel/WHM, както и целият пакет от сървиси като Apache, MySQL, Exim, FTP и други. След конфигурирането на стандартен уеб хостинг сървър курсът се занимава с основни похвати в системната администрация, работа в CLI (Command line interface) среда, инсталиране и конфигуриране на Firewall, някой от най-популярните уеб сървиси, както и изграждането и администрацията на системи за дистрибутиране на натоварването - HTTP load-balancer, MySQL replication, cluster, remote MySQL server и NFS сторидж.

Съдържание

Тема 1.
 cPanel/WHM installation
Разглежда се процеса на изграждане на cPanel/WHM базиран уеб хостинг сървър, като се проследяват стъпките при форматиране на дискове под Linux, инсталиране на операционна система и сетъп на cPanel/WHM.

Тема 2.
WHM Basic configuration
След финализиране на OS и cPanel/WHM инсталацията се преминава през настройки на networking, resolver, firewall, service stack за подготвяне на средата за хостинг услуги.
Тема 3.
WHM Advanced Configuration (Apache/MySQL/PHP/DNS/FTP/MAIL)
Инсталация и конфигурация на:
 • Apache
 • MySQL
 • PHP
 • DNS
 • FTP
 • Mail service
Разглежда в детайли специфичните настройки, конфигурационни файлове и препоръчителни практики за инсталация, конфигурация и администрация на всички сървиси, който изграждат хостинг средата. Процеса включва както администрация през WHM (Web Hosting Manager) контролният панел, така и в Shell/CLI среда.

Тема 4.
Сървърна администрация и мониторинг 

 • Работа в Linux Shell/CLI среда
Разглеждат се основни команди и инструменти за администриране на хостинг сървър, начини за мониторинг и решения на често срещани проблеми свързани с средата.
Account/Website трансфер
Разглежда различни начини на трансфер на хостинг акаунт и уебсайт между два физически сървъра.
Тема 5.
Firewalls
 • Инсталация
 • Конфигурация
Работа с Firewall, основни понятия и защита на хостинг сървър от външни атаки на Firewall ниво.
Тема 6.
Алтернативни уеб сървиси:
 • nGinx
 • lighttpd
 • LiteSpeed
Разглеждане на алтернативни уеб сървиси, прилики, разлики и приложения на proxy/hybrid конфигурации в частни случаи като уеб базирани игри, сървъри за имидж сторидж, видео стрийминг  и други сайтове със специфични нужди.
Тема 7.
Load Balancers
 • HTTP load balancer
 • Remote MySQL server/MySQL replication/MySQL Cluster
 • NFS Storage
Разглеждане на модели за дистрибутиране на натоварването при големи уеб сайтове със специфични нужди към уеб, mysql или сторидж средата.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ