Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Разработване на портални приложения    English
Факултет по математика и информатика - Разработване на портални приложения
 Лектори  проф. д-р Станимир Стоянов, гл.ас.д-р Емил Дойчев
Анотация

Лекционният курс е ориентиран към студентите, които проявяват интерес към разработване-то на web приложения, работещи в портална среда. В курса се разглеждат архитектурата, технологиите и принципите за разработване на портлети. Практическите примери се разра-ботват върху най-успешния портал с Java отворен код – Liferay. Засегнатите технологии в курса са: Java, Spring, Struts, Grails, SQL, XML, JavaScript, CSS.

Съдържание
  1. Въведение в порталните системи. Какво е web портал? Какво е Liferay? Изграждащи компоненти. Какво е портлет? Издания на Liferay. База данни на Liferay. Конфигурация на системата за сигурност. Персонализация и интернационализация. Библиотека с документи и медия (CMS). Управление на съдържанието (WCM). Workflow, staging, scheduling & publishing. Социална мрежа и социален офис. Интеграция.
  2. Архитектура на Lifery. SOA архитектура. Enterprise Service Bus. Стандарти. Терминология. Развойна среда за Liferay – Liferay IDE.
  3. Компоненти в Liferay. Ext plugin. Hook plugin. Портлет. Layout шаблон. Web plugins. Теми.  Стратегии за разработване.
  4. MVC портлет. Базови концепции. Структура на проекта. Портлет XSD. Зареждане на JSP, JavaScript и CSS. Ajax. Какво се случва? Конфигуриране в контролния панел. Конфигурация и атрибути. Пренасочване. Render URL. Action URL. Сигурност и права.
  5. API за динамични заявки към базата данни. Заявки в plugins. SQL joins. Собствени заявки.
  6. Порталът и мобилните устройства. Шаблони за разположение на елементите. Теми за дизайн. Библиотеката за визуални компоненти AlloyUI. Детекция на мобилни устройства. WAP теми.
  7. Portlet Bridges. Преглед на поддържаните bridges (Alloy, Rubby, Python, JavaScript, Groovy, PHP, и др.). Struts 2 портлет.
  8. JSF портлет.
  9. Spring 3 MVC портлет.
  10. Grails портлет.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ