Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, есенен    English
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, есенен

Последна актуализация: 29.11.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

 ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР (А) НА 2017/18 УЧЕБНА  ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“
 

Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата   час  зала дата час  зала
I курс
Информационни технологии,
доц. д-р Евгения Ангелова
12.12.2017 г. 09:00 546 к. з. 21.12.2017 г. 09:00 446 к. з.
Програмиране,
доц. д-р Христо Крушков
07.12.2017 г. 14:00 547 к. з. 18.12.2017 г. 09:00 533 к. з.
Линейна алгебра,
доц. д-р Кирил Коликов
15.12.2017 г. 09:00  2 аула  20.12.2017 г. 09:00 436 с. з.
IІ курс
Алгебра
доц. д-р Кирил Коликов
15.12.2017 г. 09:00  2 аула  20.12.2017 г. 09:00 436 с. з.
Диференциални уравнения
доц. д-р Теменужка Пенева
05.12.2017 г. 09:00 435 с.з. 18.12.2017 г. 09:00 435 с. з.
Алгоритми и структури от данни
доц. д-р Елена Сомова
07.12.2017 г. 13:00 533 к. з. 22.12.2017 г. 14:00 446 к. з.
IІІ курс
Числени методи
доц. д-р Люба Попова
11.12.2017 г. 14:00 535 с.з. 21.12.2017 г. 09:00 536 к. з.
Информационни
технологии в образованието
проф. д-р Коста Гъров
05.12.2017 г. 11:00 232 с.з. 19.12.2017 г 10:00 434 к. з.
Педагогика
гл. ас. Александър Линков
14.12.2017 г. 09:00 232 с.з. 18.12.2017 г. 09:00 232 с. з.
IV курс
Компютърна графика и презентации,
доц. д-р Димчо Димов
15.12.2017 г. 09:00 435 с.з. 22.12.2017 г. 09:00 435 с. з.
Училищен курс по информатика,
проф. д-р Коста Гъров
05.12.2017 г. 09:00 232 с.з. 19.12.2017 г. 10:00 434 к. з.
Електронно училище,
доц. д-р Ивайло Старибратов
06.12.2017 г. 09:00 531 к.з. 18.12.2017 г. 09:00 531 к. з.
Управление на проекти и участие в образователни програми,
доц. д-р Ивайло Старибратов
04.12.2017 г. 09:00 531 к.з. 18.12.2017 г. 09:00 531 к. з.
Интегриран практикум по информатика
доц. д-р Стефка Анева
Текуща оценка 19.12.2017 г. 10:00 434 к. з.
Хоспитиране,
доц. д-р Добринка Бойкина
Текуща оценка 20.12.2017 г. 10:00 541 к. з.

 

19.12.2017 г. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ