Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Визуализация с Python и VTK    English
Факултет по математика и информатика - Визуализация с Python и VTK

 Лектори  доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев
Анотация
Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на програмирането с Python. Ще се разгледат основни конструкции на езика. Ще се разгледат различните версии на езика, както и практическото им приложение. Студентите ще се запознаят и с библиотеката за научни визуализации VTK, с която много лесно може да се съчетае с Python. Научните визуализации играят важна роля при нагледното представяне и анализ на научни данни. Библиотеката VTK може също така да бъде използвана и за други видове визуализация, различни от научните – игри, математически модели, прототипиране на продукти и т.н. Дисциплината завършва с визуализацията на проект и представянето му под формата на доклад.
Съдържание
  1. Въведение в Python. Инсталиране под Windows. Основни разлики между версии 2.х и 3.х. Примери. Преглед на темите в курса.
  2. Синтаксис. Основни конструкции в Python. Низове и променливи.
  3. Оператори за цикъл. Условни оператори. Примери.
  4. Речници и масиви. Примери.
  5. Запознаване с библиотеката VTK. Разглеждане структурата на библиотеката. Често използвани функции.
  6. Четене на входни данни с Python. Показване на данните в подходяща форма на екрана с помощта на VTK.
  7. Задаване на проекта. Начало на писане на проекта.
  8. Работа по проекта. Анализ на визуализираните данни.
  9. Довършване и тестване на проекта. Презентиране на научните данни на разбираем и достъпен за широката аудитория език.
  10. Представяне и защита на проекта. Крайна оценка.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ