Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Изграждане на динамични уеб приложения    English
Факултет по математика и информатика - Изграждане на динамични уеб приложения

 Лектори  доц. д-р Христо Крушков. доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
Анотация
Целта на курса е студентите да придобият базови знания относно софтуерните средства за създаване на динамични Web документи, основните концепции на езика PHP и CMS системите. Особено внимание се отделя на придобиването на практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилага набор от базови теоретични знания. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.
Съдържание
  1. Обобщение на HTML5/CSS3/JavaScript и въведение в курса. Инсталиране на нужния софтуер за работа. Примери. Преглед на темите в курса.
  2. Рязане на PSD към HTML5/CSS3/JavaScript.
  3. Основни концепции на PHP и CMS системите. Примери.
  4. Практически задачи с JavaScript и PHP. Примери.
  5. Практически задачи с JavaScript библиотеки, Bootstrap и Responsive Design. Примери.
  6. Работа със CMS системи. Примери.
  7. Работа със CMS системи за електронна търговия. Примери.
  8. Workshop – Създаване на тема за WordPress.
  9. Подготовка за изпит и работа по практическия проект.
  10. Представяне и защита на проекта. Оформяне на крайната оценка.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ