Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Интернет на нещата    English
Факултет по математика и информатика - Интернет на нещата

 Лектори  проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев
Анотация
Курсът е въведение във възникваща област, наречена „Интернет на нещата“ (Internet of Things), представляваща засилващ се научно изследователски и приложен интерес. В курса са включени десет подбрани теми, така че да могат да бъдат разбрани основните понятия, подходи, модели, техники и приложения на дисциплината от гледна точка на информатиците.
Съдържание
  1. Въведение в проблематиката на лекционния курс. Възникване и същност. Мотивация. Основни понятия. Обща инфраструктура. Съществени приложения. (4 часа)
  2. IoT пазари, бизнес сценарии, услуги, технологични предизвикателства. (4 часа)
  3. Поддържащи комуникационни технологии. WLANs – IEEE 802.11 (b/g/n/ac/ad/ah Low-Power WiFi) (4 часа) 
  4. Поддържащи комуникационни технологии. WPANs & WBANs – IEEE 802.15 (ZigBee, 802.15.4, 802.15.6) (4 часа)
  5. Поддържащи комуникационни технологии. IEEE 802.16 (802.16m/p), 6LoWPAN, RFID. (4 часа)
  6. Поддържащи комуникационни технологии. 3GPP – 3G, USPA, LTE, LTE-A (4 часа)
  7. Обща характеристика на софтуера, поддържащ приложения на Интернет на нещата. Основи на контекстно-ориентирания софтуер. Базови дефиниции. Видове контексти и категоризация. Жизнен цикъл. Модели и представяния. (4 часа)
  8. Интелигентни градове (Smart Cities). Основни понятия. Интелигентна инфраструктура. Съставни компоненти. (4 часа)
  9. Интелигентна медицина (Smart Medicine). Интелигентни медицински устройства, свързаност и управление. Използване. Централизиране на записите. Сценарии за осъществяване на интелигентна медицина. (4 часа)
  10. Интелигентно електронно обучение (Smart Learning Ecosystems). Основни идеи. Електронното обучение като съставна част на интелигентния град и интелигентния регион. Приложни сценарии. Ролята на ученето през целия живот. (4 часа)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ