Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математически изчисления с отворен код в Python    English
Факултет по математика и информатика - Математически изчисления с отворен код в Python

 Лектори  гл. ас. д-р Христина Кулина
Анотация
Python е популярен език за програмиране, използван както за разработка на самостоятелни програми, така и за създаване на приложения в различни области. Той е обектно-ориентиран, преносим и свободен език. В Python има множество разработени стандартни библиотеки. Целта на настоящия курс е да се овладеят основни принципи на Python и разгледат някои от неговите разширения като NumPy и SciPy.
Съдържание
  1. Въведение. Обща информация за езика. Редактори. (2 часа).
  2. Типове данни и операции. (2 часа) 
  3. Работа със списъци. (4 часа)
  4. Синтаксис и оператори. (3 часа)
  5. Модули и пакети. (2 часа)
  6. Класове. (3 часа)
  7. Математически пакети. (4 часа)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ