Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в SAP ERP    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в SAP ERP
 Лектори  проф. Георги Тотков, док-т Тодор Рачовски
Анотация
Съдържанието включва обща информация за компанията SAP AG®, начин за навигация в SAP Enterprise Recourse Planning (ERP) и работа с основните модули на системата SAP ERP. Обучението е разделено на секции като към всеки модул има предвидени и  практически задачи.  Разглеждат се и различните софтуерни среди предоставени за разработка на SAP (ABAP и HANA).  Курсът предоставя основни познания и умения за работа със специфични бизнес процеси, чрез професионален софтуер, използван в реалният бизнес по целия свят. Основната му цел е студентите да предобият  познания в модулите : Navigation , Sales & Distribution Module, Materials Management Module, Production Planning Module, Financial Accounting Module и др. Kурсът се провежда по инициатива на SAP University alliances.  За неговото провеждане SAP предостави достъп до ресурсите към SAP ERP. Курсът е подходящ за специалност „Бизнес информационни технологии”.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ